Cytaty o książkach

Zbiór cytatów na temat książki.

Pokrewne tematy

Razem 1470 cytatów o książkach:


Henry Miller Fotografia
José Antonio Cotrina Fotografia

„Między wierszami tej książki tkwiła opowieść niemająca nic wspólnego z Małym księciem!“

—  José Antonio Cotrina 1972
Między wierszami, (...) Słowa pod słowami, opowieść pod opowieścią. Techniki zaawansowanej lektury...

Reklama
Halina Kwiatkowska Fotografia

„Kiedy po czterdziestu latach przestałam wykładać w szkole teatralnej, dopadła mnie straszliwa depresja. Wtedy mój obecny wydawca, Jacek Stroka, w całkowicie przypadkowej rozmowie namówił mnie do zanotowania moich wspomnień. To mi przywróciło chęć życia. Książka nosiła tytuł Porachunki z pamięcią.“

—  Halina Kwiatkowska polska aktorka 1921
Potem ukazały się wspomnienia o Janie Pawle II, Wielki Kolega, które miały już kilka edycji. Źródło: Monika Wysogląd-Majewska, Jubileusz z dziewięćdziesiątką na liczniku, „Dziennik Polski” nr 274, dodatek, 25 listopada 2011 http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/128149.html

„Dzieje jego szkolne, wewnętrzne przeżycia w starciach z moskiewskimi pedagogami (…), pominięcie autorów książki] są typowe dla szeregu pokoleń młodzieży polskiej, przechodzącej przez szkołę moskiewską, znane wszystkim, którzy w takiej szkole byli, uwiecznione przez Żeromskiego w Syzyfowych pracach.“

—  Irena Pannenkowa 1879 - 1969
Wielu, jak wiadomo, było takich, co w walce z tą szkołą i w buncie przeciw systemowi rusyfikatorskiemu łamali sobie przedwcześnie egzystencję i wypędzeni za niebłagonadiożnost średniej nawet edukacji nieraz już skończyć nie mogli. Piłsudski szkołę ukończył. Źródło: Daria i Tomasz Nałęcz, Józef Piłsudski…, op. cit., s. 87.

Gore Vidal Fotografia

„Złe wieści, lepiej usiądźcie. Spłonęła biblioteka Ronalda Reagana. Przepadły obie książki. A najgorsze, że tylko jedną pokolorował.“

—  Gore Vidal amerykański pisarz, dramaturg, scenarzysta i polityk 1925 - 2012
Opis: w programie telewizyjnym z lat 80.

Kazimierz Bartoszewicz Fotografia

„Książka – papier zepsuty przez czernidło drukarskie.“

—  Kazimierz Bartoszewicz polski historyk, publicysta, satyryk 1852 - 1930
Źródło: Słownik prawdy i zdrowego rozsądku

Marcin Luter Fotografia

„Chętnie widziałbym, jak moje książki popadają w zapomnienie i giną, miedzy innymi dlatego, że widzę, ile zbędnych rzeczy stworzono w Kościele, gdy rozpoczęto tam gromadzenie wielu innych książek obok i prócz Pisma Świętego.“

—  Marcin Luter teolog i reformator religijny 1483 - 1546
Opis: w 1539. Źródło: Maciej Ptaszyński, Sława i kult; w: Marcin Luter i reformacja. 500 lat protestantyzmu, „Pomocnik historyczny Polityki”, nr 4/2017, s. 78.

„W bożnicy było rojno jak w ulu. Ciężka woń gorejących świec, ludzki pot, zapach czarnej tabaki. Na stopniach przy wejściu siedzieli żebracy – starcy o czerwonych powiekach, ślepcy z bielmami, kulawi ze szczudłami lub bez szczudeł. Tuż koło drzwi, przy długim stole, szykowali się do modlitwy rzemieślnicy, krawcy i szewcy, tragarze nieuczeni, niepiśmienni – siedzieli barczyści lub chuderlawi, czysto wymyci, wspierając się ciężko na dębowych deskach stołu i zaglądając do modlitewnych książek, których nie potrafili czytać. Na podwyższeniu i przed ołtarzem, wzdłuż wschodniej ściany, siedzieli prominenci – ludzie bogaci lub mądrzy i uczeni, poważani i znani. Ojciec usadowił się w jednej ze środkowych ławek, nie zanadto na przedzie i nie zanadto w tyle. Trzymałem się poły jego kapoty i patrzyłem w sufit, na gwiazdy ze złoconego drzewa migające na firmamencie, który niegdyś był lakierowany i błękitny, a teraz okopcony i szary jak niebo przed słotą. Lwy skrzydlate nad ołtarzem poruszały potężnymi łbami i otwierały paszcze, ale nie słyszałem ich ryku. Gwar zagłuszał poszczególne dźwięki, słychać było tylko ten gwar, tonęły w nim pienia sześcioskrzydłych serafinów, wycie wichru pustynnego, modły starców i szlochanie kobiet, ukrytych za firankami na małej galeryjce. Zapach tabaki zatykał oddech, ludzie kichali i wycierali nosy, a za oknami zapadał zmierzch, szkiełka witraży mieniły się w świetle świec i w blasku dużego elektrycznego żyrandola.“

—  Kalman Segal pisarz i poeta polski narodowości żydowskiej 1917 - 1980
Źródło: Raz w roku przebaczać, w: Przygoda w miasteczku, Iskry, Warszawa 1965, s. 23–24.

Magdalena Parys Fotografia
Magdalena Parys Fotografia

„Książka to nie skarpetka czy płyn do zmywania, to artykuł wyjątkowy, specjalne dobro.“

—  Magdalena Parys polska poetka, pisarka i tłumaczka mieszkająca w Berlinie 1971
Źródło: rozmowa Martina Stysiaka. Magdalena Parys: Niemiec czyta bo lubi. Nie narzeka na ceny. Polacy chcą, by wszystko było za darmo. „Gazeta Wyborcza”, 24 czerwca 2015

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating
Magdalena Parys Fotografia
Magdalena Parys Fotografia

„Kolejna publikacja profesora Bogumiła Grotta, wybitnego historyka i religioznawcy, pracownika Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, autora szeregu książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych poświęconych m. in. związkom nacjonalizmu i religii, nie wymaga specjalnych rekomendacji. Zainteresowania badawcze Bogumiła Grotta koncentrują się wokół historii chrześcijaństwa nowożytnego, katolicyzmu społecznego, relacji pomiędzy religią, polityką, kulturą i życiem społecznym.“

—  Bogumił Grott polski historyk 1940
Opis: charakterystyka sylwetki naukowej B. Grotta przy recenzji książki jego autorstwa. Autorka: Aneta Dawidowicz, „Religia, cywilizacja, rozwój. Wokół idei Jana Stachniuka”, Bogumił Grott, Kraków 2003: [recenzja<nowiki> http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_K_Politologia/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_K_Politologia-r2006-t13/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_K_Politologia-r2006-t13-s143-145/Annales_Universitatis_Mariae_Curie_Sklodowska_Sectio_K_Politologia-r2006-t13-s143-145.pdf</nowiki>], „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K. Politologia”, 13, 2006, s. 143.

Zofia Kossak-Szczucka Fotografia

„W Beskidach widzianych oczami Kossak-Szczuckiej nie ma degradacji środowiska, jakiegoś fatum-siły niszczącej, nawet biografia pisarki też jakoś się dobrze składa z elementów pozornie niezdolnych do złożenia: po powrocie z emigracji, gdy mimo wysiłków nie udaje się Szatkowskim doprowadzić do odbudowy domu-dworku, mieszkają kątem w domku ogrodnika, a później zostają jego jedynymi lokatorami. To tu, w tym małym budyneczku, powstaną najciekawsze książki!“

—  Zofia Kossak-Szczucka pisarka polska 1889 - 1968
O Zofii Kossak-Szczuckiej, Autorka: Renata Jochymek, Zofia Kossak-Szczucka na beskidzkiej ziemi http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Annales_Universitatis_Paedagogicae_Cracoviensis_Studia_Historicolitteraria/Annales_Universitatis_Paedagogicae_Cracoviensis_Studia_Historicolitteraria-r2007-t7/Annales_Universitatis_Paedagogicae_Cracoviensis_Studia_Historicolitteraria-r2007-t7-s111-123/Annales_Universitatis_Paedagogicae_Cracoviensis_Studia_Historicolitteraria-r2007-t7-s111-123.pdf, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria”, 7, 2007, s. 117.

Władysław Witwicki Fotografia
Witold Filler Fotografia

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“