Wergiliusz cytaty

Wergiliusz Fotografia
18   0

Wergiliusz

Data urodzenia: 15. Październik 70 p. n. e.
Data zgonu: 21. Wrzesień 19 p. n. e.
Natępne imiona: Vergilius

Wergiliusz, właściwie Publiusz Wergiliusz Maro , niekiedy Publiusz Wergiliusz Maron lub niepoprawnie Wirgiliusz – rzymski poeta, uważany za jedną z najważniejszych postaci w dziejach światowej literatury, autor Eneidy, Georgik, Bukolik i Drobiazgów.

Wergiliusz pochodził z niezamożnej rodziny z Galii Cisalpejskiej. W młodości znajdował się pod wpływem innych rzymskich poetów, co było widoczne w jego młodzieńczych Drobiazgach. Swój własny język, styl i sposób wyrazu odnalazł w Bukolikach, które przyniosły mu sławę i tytuł największego poety Rzymu. Na talencie Wergiliusza poznali się Mecenas i August, którzy obdarzyli go opieką, majątkiem i przyjaźnią. Po opublikowaniu Georgik, przyjętych od razu jako arcydzieło, na prośbę Augusta rozpoczął pisać Eneidę, epopeję poświęconą historii Rzymu. Śmierć uniemożliwiła mu dokończenie tego poematu.

Dzieła Wergiliusza przynajmniej do początków XIX wieku znajdowały się w centrum kanonu literackiego, wywierając olbrzymi wpływ na europejską kulturę, naukę a nawet politykę. Bezpośrednio lub pośrednio oddziałały na całą późniejszą literaturę, a ich ślady są obecne w każdej epoce i wszystkich krajach, które czerpały wzorce z klasycznej łaciny. Powszechnie określano Wergiliusza, za Dantem, tytułem l'altissimo poeta . Przez badaczy nazywany jest „Ojcem Zachodu”, gdyż stał się literackim pomostem pomiędzy tradycją pogańską a chrześcijańską – uważano go za wieszcza , anima naturaliter christiana a nawet proroka.

Od czasów Cesarstwa Rzymskiego aż do początków XIX wieku niemal każda nauka literatury zaczynała się od Eklogi I. Znajomość tego utworu – jak i całej twórczości Wergiliusza – jest niezbędnym kluczem do zrozumienia literackiej tradycji europejskiej :

Dzieło

Bukoliki
Wergiliusz
Eneida
Wergiliusz
Georgiki
Wergiliusz

Cytaty Wergiliusz

„Ty złemu nie ustępuj, lecz przeciw idź śmiało!“

—  Wergiliusz

Źródło: Mała księga cytatów, Halina Lipiec (red.), Oficyna Wydawnicza STON I, Radom 1994, ISBN 8390113228, s. 28

„Broń i męża opiewam.“

—  Wergiliusz, Eneida

Arma virumque cano. (łac.)
początek.
Eneida

„Każdego pociągają inne przyjemności.“

—  Wergiliusz, Eneida

Trahit sua quemque voluptas. (łac.)
Eneida
Źródło: 2, 65

„Szczęśliwy zaiste ten, który zdołał przyczyny wszechrzeczy poznać.“

—  Wergiliusz, Georgiki

Felix, qui potuit rerum cognoscere causas. (łac.)
Georgiki
Źródło: II, 1.490, tłum. Zofia Abramowiczówna.

„Lecz ucieka tymczasem, ucieka niepowrotnie czas.“

—  Wergiliusz, Georgiki

Sed fugit interea, fugit irreparabile tempus. (łac.)
Georgiki
Źródło: III, 1.490, tłum. Zofia Abramowiczówna.

„Głuchym śpiewamy.“

—  Wergiliusz, Bukoliki

o głuchocie wynikającej z uprzedzenia, nieuzasadnionej niechęci.
Canimus surdis. (łac.)
Bukoliki, Eklogi
Źródło: 10, 8

„Jeden za wielu.“

—  Wergiliusz, Bukoliki

Unus pro multis. (łac.)
sternik Palinurus zostaje rzucony w fale w ofierze Neptunowi, aby uratować towarzyszy.
Bukoliki, Eklogi
Źródło: 5, 814

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„Jeśli nie nakłonię niebios, poruszę piekło.“

—  Wergiliusz, Bukoliki

Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo. (łac.)
Bukoliki, Eklogi
Źródło: 7, 312

„Czas ucieka.“

—  Wergiliusz

Tempus fugit. (łac.)

„Bo zwyciężyć mogą ci, którzy wierzą, że mogą.“

—  Wergiliusz

Źródło: Wacław Idziak, Biznes, Koszalińskie Wydawnictwo Prasowe, Koszalin 1990, s. 82.

„Praca przezwycięża wszystko.“

—  Wergiliusz

Labor omnia vincit. (łac.)
Źródło: Nic, co ludzkie… Aforyzmy, sentencje i przysłowia, oprac. Henryk Jurand, LSW, 1982, s. 62.

„Pogłoska rośnie chodząc.“

—  Wergiliusz, Eneida

Fama crescit eundo. (łac.)
Eneida
Źródło: 4, 175

„Apparent rari nantes in gurgite vasto.“

—  Virgil, Eneida

Here and there are seen swimmers in the vast abyss.
Line 118 (tr. Fairclough)
Aeneid (29–19 BC), Book I

„Data fata secutus.“

—  Virgil, Eneida

Following what is decreed by fate.
Line 382
Aeneid (29–19 BC), Book I

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Podobni autorzy

Tacyt Fotografia
Tacyt33
historyk rzymski
Terencjusz Fotografia
Terencjusz23
komediopisarz rzymski
Petroniusz Fotografia
Petroniusz12
rzymski pisarz, filozof i polityk, domniemany autor Satyric…
Marek Aureliusz Fotografia
Marek Aureliusz59
cesarz rzymski
Epiktet Fotografia
Epiktet32
filozof rzymski
Dzisiejsze rocznice
Robert Morley Fotografia
Robert Morley
aktor brytyjski 1908 - 1992
Ulrike Lunacek Fotografia
Ulrike Lunacek1
austriacka polityk 1957
Augustyn Suski Fotografia
Augustyn Suski5
poeta polski, przywódca konspiracyjnej Konfederacji Tatrzań… 1907 - 1942
Jerzy Sosnowski Fotografia
Jerzy Sosnowski7
1896 - 1942
Następne dziesiejsze rocznice
Podobni autorzy
Tacyt Fotografia
Tacyt33
historyk rzymski
Terencjusz Fotografia
Terencjusz23
komediopisarz rzymski
Petroniusz Fotografia
Petroniusz12
rzymski pisarz, filozof i polityk, domniemany autor Satyric…
Marek Aureliusz Fotografia
Marek Aureliusz59
cesarz rzymski
x