Ralph Waldo Emerson cytaty

Ralph Waldo Emerson Fotografia
73   15

Ralph Waldo Emerson

Data urodzenia: 25. Maj 1803
Data zgonu: 27. Kwiecień 1882
Natępne imiona: Ральф Эмерсон

Ralph Waldo Emerson – amerykański poeta i eseista, słynny ze swojego talentu oratorskiego; jeden z najbardziej wpływowych myślicieli i pisarzy XIX wieku, zwolennik demokratycznego egalitaryzmu; uważany za filozofa idealizmu, który twórczo kontynuował idealistyczne wizje stosunku między człowiekiem a Absolutem Platona, św. Augustyna i George'a Berkeleya. Autor mowy Uczony amerykański nazywanej "intelektualną deklaracją niepodległości" . Od 1836 związany z bostońskim Klubem Transcendentalistów. Przedstawiciel romantyzmu w poezji amerykańskiej.

Tradycyjnie nazywany mędrcem z Concord, a przez Adama Mickiewicza określany mianem Sokratesa amerykańskiego. Pod względem wpływu i głoszonych postulatów porównywany często do Fryderyka Nietzschego ; twórca tzw. filozofii życia oraz główny inspirator późniejszych kierunków filozoficznych takich jak pragmatyzm Williama Jamesa, intuicjonizm Henriego Bergsona czy XX-wieczny egzystencjalizm. Jego wpływ stał się widoczny również w poezji amerykańskiej tak znaczących autorów jak Walt Whitman czy Allen Ginsberg.

Ralph Waldo Emerson nie stworzył spójnego systemu filozoficznego. Również dyskurs jego mów i pism był próbą zerwania z tradycją i odkrycia nowego środka wyrazu. Richard Rorty napisał o dziełach Emersona, że nie są one "ani historią intelektualną, ani filozofią moralną, ani epistemologią, ani społecznym proroctwem, lecz wszystkim tym zmieszanym w nowy gatunek". Wikipedia

Dzieło

The Conduct of Life
Ralph Waldo Emerson
Representative Men
Ralph Waldo Emerson
To tłumaczenie czeka na recenzję. Czy to jest poprawne?

„Człowiek powinien nauczyć się dostrzegać i obserwować ten promyk światła, który przemyka przez jego umysł od środka, bardziej niż blask firmamentu wieszczy i mędrców. Ale on odrzuca swoje myśli nie zauważając ich, ponieważ są jego. We wszystkich dziełach geniuszy, rozpoznajemy swoje własne odrzucone myśli: wracają do nas z pewnym wyobcowanym majestatem.“

—  Ralph Waldo Emerson

A man should learn to detect and watch that gleam of light which flashes across his mind from within, more than the lustre of the firmament of bards and sages. Yet he dismisses without notice his thought, because it is his. In every work of genius we recognize our own rejected thoughts: they come back to us with a certain alienated majesty. (ang.)
Self-Reliance

„Tak więc poleganie na Własności, obejmujące również poleganie na rządach, które jej strzegą, jest brakiem polegania na samym sobie.“

—  Ralph Waldo Emerson

Self-Reliance
Źródło: R. W. Emerson, Wybór pism filozoficznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015

„Wierzyć swej własnej myśli; wierzyć, że to, co w głębi Twego serca prawdziwe jest dla ciebie, jest prawdziwe dla wszystkich ludzi - to jest geniusz.“

—  Ralph Waldo Emerson

Self-Reliance
Źródło: R. W. Emerson, Wybór pism filozoficznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015

To tłumaczenie czeka na recenzję. Czy to jest poprawne?
To tłumaczenie czeka na recenzję. Czy to jest poprawne?

„Ludzka siła wyrasta ze słabości.“

—  Ralph Waldo Emerson

Źródło: Przykazania etyki prawniczej. Księga myśli, norm i rycin, wyb. Roman Tokarczyk, wyd. Wolters Kluwer Polska, s. 223.

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„Śmiać się często i serdecznie, zdobyć szacunek ludzi inteligentnych i sympatię dzieci – to znaczy odnieść sukces.“

—  Ralph Waldo Emerson

To laugh often and much; to win the respect of intelligent people and the affection of children. This is to have succeeded. (ang.)
Cytaty przypisywane
Źródło: Joseph Mitchell Chapple, Heart Throbs (1911), t. 2.

„Nigdy nie osiągnięto niczego wielkiego bez entuzjazmu.“

—  Ralph Waldo Emerson

Nothing great was ever achieved without enthusiasm. (ang.)
Cytaty z esejów
Źródło: Circles w: Self-Reliance w: Essays: First Series (1841)

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Podobni autorzy

Henry David Thoreau Fotografia
Henry David Thoreau94
amerykański pisarz, poeta i filozof
William James Fotografia
William James26
filozof i psycholog amerykański
Georg Wilhelm Friedrich Hegel Fotografia
Georg Wilhelm Friedrich Hegel26
filozof niemiecki
Arthur Schopenhauer Fotografia
Arthur Schopenhauer97
filozof niemiecki
Ambrose Bierce Fotografia
Ambrose Bierce53
amerykański dziennikarz, satyryk i pisarz
Walt Whitman Fotografia
Walt Whitman16
poeta amerykański
Søren Kierkegaard Fotografia
Søren Kierkegaard60
duński teolog i filozof
Edgar Allan Poe Fotografia
Edgar Allan Poe20
poeta i nowelista amerykański
Dzisiejsze rocznice
Arthur Schopenhauer Fotografia
Arthur Schopenhauer97
filozof niemiecki 1788 - 1860
Stephen King Fotografia
Stephen King153
pisarz amerykański 1947
Luis Cernuda Fotografia
Luis Cernuda3
1902 - 1963
Fannie Flagg Fotografia
Fannie Flagg24
pisarka i aktorka amerykańska 1944
Następne dziesiejsze rocznice
Podobni autorzy
Henry David Thoreau Fotografia
Henry David Thoreau94
amerykański pisarz, poeta i filozof
William James Fotografia
William James26
filozof i psycholog amerykański
Georg Wilhelm Friedrich Hegel Fotografia
Georg Wilhelm Friedrich Hegel26
filozof niemiecki
Arthur Schopenhauer Fotografia
Arthur Schopenhauer97
filozof niemiecki
Friedrich Nietzsche Fotografia
Friedrich Nietzsche191
filozof niemiecki