Louis Nizer cytaty

14   0

Louis Nizer

Data urodzenia: 6. Luty 1902
Data zgonu: 10. Listopad 1994

Louis Nizer — amerykański prawnik i pisarz brytyjskiego pochodzenia. Znany z niezwykłych, oczarowujących umiejętności oratorskich. Bronił takie osobistości jak Charlie Chaplin, Salvador Dalí, Mae West, czy Johnny Carson.

W 1924 ukończył Columbia School of Law. Szybko stał się znanym i cenionym prawnikiem oraz mówcą, nie tylko na sali rozpraw. Nizer był współzałożycielem kancelarii prawniczej Phillips, Nizer, Benjamin, Krim i Ballon, w Nowym Jorku.

Nizer zasłynął także jako pisarz. W 1973 wydał The Implosion Conspiracy, w której analizował proces rodziny Rosenbergów. Książka opierała się przede wszystkim o stenogramy z rozpraw, ale zawierała także wiele poruszających epizodów z życia Rosenbergów na kilka miesięcy przed rozprawą. Najbardziej znaną książką Nizera jest My Life in Court, bestseller opisujący niektóre z rozpraw, w których pisarz brał udział jako prawnik.

Dzieło

My Life in Court
Louis Nizer

Cytaty Louis Nizer

„Słowa otuchy, umiejętnie dobrane, są najstarszą znaną ludzkości terapią.“

—  Louis Nizer

Words of comfort, skillfully administered, are the oldest therapy known to man. (ang.)
Źródło: William Schofield, Pragmatics of Psychotherapy. A Survey of Theories and Practices, Transaction Publishers, 1988, s. 156.

„Piękna kobieta, to przypadek w naturze. Piękna starsza kobieta to dzieło sztuki.“

—  Louis Nizer

A beautiful lady is an accident of nature. A beautiful old lady is a work of art. (ang.)
Źródło: Richard Zera, Business Wit & Wisdom, Beard Books, 2005, s. 276.

„Przygotowanie to sedno pracy nad rozprawą. Cała reszta – trafność wypowiedzi, błyskotliwość – to satelity słońca. Gruntowne przygotowanie jest tym słońcem.“

—  Louis Nizer

Preparation is the be-all of good trial work. Everything else-felicity of expression, improvisational brilliance-is a satellite around the sun. Thorough preparation is that sun. (ang.)
Źródło: Anne Wilson Schaef, Meditations for Living In Balance. Daily Solutions for People Who Do Too Much, HarperCollins, 2013, s. 30.

„Znaleźć w czymś błąd jest łatwo; zrobić coś lepiej może być trudno.“

—  Louis Nizer

To find a fault is easy; to do better may be difficult. (ang.)
Źródło: Montgomery Van Wart, Dynamics of Leadership in Public Service. Theory and Practice, M.E. Sharpe, 2005, s. 59.

„Zdolny artysta to taki, który rzeczy znajome czyni nowymi, a nowe – znajomymi.“

—  Louis Nizer

A fine artist is one who makes familiar things new and new things familiar. (ang.)
Źródło: Great American Lawyers. An Encyclopedia, tom 1, red. John R. Vile, ABC-CLIO, 2001, s. 536.

„Człowiek pracujący rękoma to robotnik; człowiek pracujący rękoma i umysłem to rzemieślnik; a człowiek pracujący rękoma, umysłem i sercem to artysta.“

—  Louis Nizer

A man who works with his hands is a laborer; a man who works with his hands and his brain is a craftsman; but a man who works with his hands and his brain and his heart is an artist. (ang.)
Źródło: Between You and Me, Beechurst Press, 1948.

„Są ludzie, którzy uwierzą we wszystko, co się im szepcze.“

—  Louis Nizer

Some people will believe anything if you whisper it to them. (ang.)
Źródło: Daniel Weis, Everlasting Wisdom, Paragon Publishing, 2010, s. 240.

„Jedna zgrabna drwina warta jest więcej niż tysiąc obelg.“

—  Louis Nizer

A graceful taunt is worth a thousand insults. (ang.)
Źródło: Sabina Dosani, Bullying. Brilliant ideas for keeping your child safe and happy, Infinite Ideas, 2008, s. 135.

„Książki to solidni doradcy i apostołowie. Zawsze pod ręką i zawsze bezinteresowne; mają tę przewagę nad wszelkimi mówiącymi wykładowcami, że są gotowe powtarzać swoje lekcje tak często, jak tego zechcemy.“

—  Louis Nizer

Books are standing counselors and preachers, always at hand, and always disinterested; having this advantage over oral instructors, that they are ready to repeat their lesson as often as we please. (ang.)
Źródło: Mark Phillips, Vocabulary Dictionary and Workbook. 2,856 Words You Must Know, A.J. Cornell Publications, 2006, s. 132.

„Tak, w rozprawach sądowych występuje element szczęścia, ale zdarza się on jedynie o trzeciej nad ranem. Znajdziecie mnie w bibliotece szukającego szczęścia o trzeciej nad ranem.“

—  Louis Nizer

Yes, there's such a thing as luck in trial law but it only comes at 3 o'clock in the morning. You'll still find me in the library looking for luck at 3 o'clock in the morning. (ang.)
Źródło: Stephen D. Easton, How to Win Jury Trials. Building Credibility with Judges and Jurors, ALI-ABA, 1998, s. 113.

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„Gdy człowiek wytyka kogoś palcem, powinien pamiętać, że pozostałe cztery wskazują na niego samego.“

—  Louis Nizer, książka My Life in Court

When a man points a finger at someone else, he should remember that four of his fingers are pointing to himself. (ang.)
My Life in Court (1961)
Źródło: s. 115

„Gdzie brak jest różnic, jest tylko mierność.“

—  Louis Nizer

Where there is no difference, there is only indifference. (ang.)

„Prawdziwą religią jest życie, jakie prowadzimy, a nie głoszone wyznanie.“

—  Louis Nizer

True religion is the life we lead, not the creed we profess. (ang.)
Źródło: Barbara A. Robinson, Mind Bungee Jumping. Words of Life, Love, Inspiration, Encouragement and Motivation, AuthorHouse, 2008, s. 255.

„Nie znam większego hartu ducha niż zawziętość w obliczu przytłaczającej przewagi.“

—  Louis Nizer, książka My Life in Court

I know of no higher fortitude than stubborness in the face of overwhelming odds. (ang.)
My Life in Court (1961)

Dzisiejsze rocznice
Jan Zieja Fotografia
Jan Zieja18
polski duchowny katolicki, kapelan Szarych Szeregów i Armii… 1897 - 1991
Theodore Levitt Fotografia
Theodore Levitt
1925 - 2006
Francisco Solano López Fotografia
Francisco Solano López1
wojskowy i polityk paragwajski 1827 - 1870
Następnych dzisiejszych rocznic