„Pragnienie bycia kimś innym to marnowanie osoby, którą się jest.“

—  Kurt Cobain

Wanting to be someone else is a waste of the person you are. (ang.)

„Nie umiem grać jak Segovia. Z drugiej strony Segovia prawdopodobnie nigdy nie mógłby zagrać jak ja.“

—  Kurt Cobain

I can’t play [guitar] like Segovia. The flip side of that is that Segovia could probably never have played like me. (ang.)
Źródło: „Fender Frontline Magazine” 1994

„Gdybym poszedł do więzienia, przynajmniej nie musiałbym podpisywać autografów.“

—  Kurt Cobain

If I went to jail, at least I wouldn’t have to sign autographs. (ang.)
Źródło: „Details”, luty 1992

„Pokój, miłość, empatia.“

—  Kurt Cobain

Peace, love, empathy. (ang.)
ostatnie słowa listu pożegnalnego.

„Nie musimy się rozmnażać,
możemy posadzić dom,
możemy wybudować drzewo.
W sumie jest mi to obojętne.“

—  Kurt Cobain

We don’t have to breed,
We could plant a house,
We could build a tree.
I don’t even care. (ang.)
Cytaty z tekstów piosenek
Źródło: Breed

„Najlepszy dzień, jaki kiedykolwiek miałem, był wtedy, kiedy nauczyłem się płakać na zawołanie.“

—  Kurt Cobain

The finest day that I’ve ever had was when I learned to cry on command. (ang.)
Cytaty z tekstów piosenek, Nevermind (1991)
Źródło: On a Plain

„Potrzebuję cię dookoła, by przypominać mi, czym się mam nie stać.“

—  Kurt Cobain

Cytaty z tekstów piosenek, Posthumously released
Źródło: Blandest

„Lepiej być nienawidzonym za to kim się jest, niż być kochanym za to, kim się nie jest.“

—  Kurt Cobain

It’s better to be hated for what you are than to be loved for what you’re not. (ang.)

„Nienawidzę Mamy. Nienawidzę Taty. Tata nienawidzi Mamy. Mama nienawidzi Taty. To właśnie sprawia, że chcesz być tak smutnym.“

—  Kurt Cobain

I hate Mom. I hate Dad. Dad hates Mom. Mom hates Dad. It just makes you want to be so sad. (ang.)

„Przez całe moje życie nie wierzyłem w większość rzeczy, które wyczytywałem w podręcznikach od historii, i w to, czego uczyli mnie w szkole. Teraz do mnie dotarło, że nie mam prawa, by osądzać kogoś na podstawie tego, co o nim czytałem. Nie mam prawa do osądzania czegokolwiek. Oto lekcja, którą otrzymałem.“

—  Kurt Cobain

All my life, I never believed most things I read in history books and a lot of things I learned in school. But now I’ve found I don’t have the right to make a judgment on someone based on something I’ve read. I don’t have the right to judge anything. That’s the lesson I’ve learned. (ang.)

„Tak jak Hamlet, muszę wybrać między życiem a śmiercią.“

—  Kurt Cobain

Like Hamlet, I have to choose between life and death. (ang.)

„Mam prośbę do naszych fanów. Jeżeli którykolwiek z was w jakikolwiek sposób nienawidzi homoseksualistów, ludzi o innym kolorze skóry lub kobiet, zrób nam jedną przysługę – odwal się od nas! Nie przychodź na nasze koncerty i nie kupuj naszych płyt.“

—  Kurt Cobain

At this point I have a request for our fans. If any of you in any way hate homosexuals, people of different color or women, please do this one favor for us – leave us alone! Don’t come to our shows and don’t buy our records. (ang.)
Źródło: album Incesticide (1992)

„Kocham siebie bardziej niż ciebie.
Wiem, że to złe, ale co powinienem zrobić?“

—  Kurt Cobain

I love myself better than you
I know it’s wrong, but what should I do? (ang.)
Cytaty z tekstów piosenek, Nevermind (1991)
Źródło: On a Plain

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Dzisiejsze rocznice
Marcel Pagnol Fotografia
Marcel Pagnol4
francuski pisarz, dramaturg, reżyser filmowy 1895 - 1974
Carlo Gnocchi Fotografia
Carlo Gnocchi16
1902 - 1956
Mario Andretti Fotografia
Mario Andretti
amerykański kierowca wyścigowy 1940
José Vasconcelos Fotografia
José Vasconcelos1
1882 - 1959
Następne dziesiejsze rocznice
Podobni autorzy
Frank Zappa Fotografia
Frank Zappa54
amerykański muzyk rockowy, multiinstrumentalista, kompozytor
Freddie Mercury Fotografia
Freddie Mercury20
brytyjski muzyk rockowy, wokalista (Queen)
Jim Morrison Fotografia
Jim Morrison41
amerykański muzyk rockowy i poeta
Jimi Hendrix Fotografia
Jimi Hendrix11
brytyjski muzyk rockowy, gitarzysta
Ozzy Osbourne Fotografia
Ozzy Osbourne18
brytyjski muzyk rockowy, wokalista