Eszter Kissová

@Es.K, member from March 7, 2019
Eszter Kissová approved "Priateľstvo, podobne ako nesmrteľnosť duše, je príliš dobré…"
2 minutes ago
Eszter Kissová translated "Náhoda je vždy mocná. Nech je vaša udica vždy nahodená - vo…"
4 minutes ago
Eszter Kissová translated "Nepočúvajte svoje obavy, ale so svoje nádeje a sny. Nemysli…"
9 minutes ago
Eszter Kissová updated "Ak o tom dokážete snívať, dokážete to aj spraviť."
12 minutes ago
Eszter Kissová translated "Ak o tom dokážete snívať, dokážete to aj spraviť."
12 minutes ago
Eszter Kissová approved "Nemá nič, nemôže nič stratiť."
12 minutes ago
Eszter Kissová approved "Kto pozná iných, je múdry. Kto pozná sám seba, je osvietený."
12 minutes ago
Eszter Kissová approved "Dobre povedaná vec bude vtipná vo všetkých jazykoch."
13 minutes ago
Eszter Kissová approved "Dobré myšlienky nie sú lepšie ako dobré sny, ak sa neuskuto…"
13 minutes ago
Eszter Kissová translated "Najvznešenejším uctievaním je správať sa čo najlepšie a naj…"
13 minutes ago
Eszter Kissová translated "Čas zmení všetko, okrem niečoho v nás, čo je vždy prekvapen…"
16 minutes ago
Eszter Kissová approved "Svoje spasenie si vypracujte sami. Nebuďte závislí na iných."
19 minutes ago
Eszter Kissová approved "Šaty sa dajú vidieť len vtedy, keď myseľ a charakter driemu."
19 minutes ago
Eszter Kissová translated "Aj ten najmenší pohyb je pre celú prírodu dôležitý. Malý k…"
20 minutes ago
Eszter Kissová approved "Čím viac sa staráte, tým silnejší môžete byť."
25 minutes ago
Eszter Kissová approved "Strata nie je nič iné ako zmena a zmena je potešením prírod…"
28 minutes ago
Eszter Kissová approved "Predstavivosť je živou silou a hlavným činiteľom všetkého ľ…"
29 minutes ago
Eszter Kissová approved "Ak sa dožiješ sto rokov, chcem sa dožiť sto rokov mínus jed…"
30 minutes ago
Eszter Kissová translated "Váš posvätný priestor je miestom, kde dokážete znova a znov…"
30 minutes ago
Eszter Kissová translated "Pravda, ktorej veríte a na ktorej lipnete, vám bráni vypoču…"
31 minutes ago
Eszter Kissová translated "Keď si uvedomíte, aké je všetko dokonalé, zakloníte hlavu a…"
32 minutes ago
Eszter Kissová translated "Najlepšie naučíte to, čo sa najviac potrebujete naučiť."
44 minutes ago
Eszter Kissová translated "Vždy sa sústreďte na dobrotu, a nie na chyby druhých."
45 minutes ago
Eszter Kissová translated "Skutočný priateľ je našim najcennejším majetkom, o získaní …"
45 minutes ago
Eszter Kissová approved "Tak je to aj s veselosťou alebo dobrou náladou, čím viac sa…"
59 minutes ago
Eszter Kissová approved "Cit a túžba sú hnacou silou všetkého ľudského snaženia a ľu…"
59 minutes ago
Eszter Kissová approved "Ticho je spánok, ktorý živí múdrosť."
an hour ago
Eszter Kissová translated "Jeden priateľ za život je dosť, dvaja sú už príliš; a traja…"
19 hours ago
Eszter Kissová approved "Buď šéfom, ale nikdy nie pánom."
19 hours ago
Eszter Kissová approved "Ak sa na svet pozeráme s láskou k životu, svet nám odhalí s…"
19 hours ago
Displaying latest 30 activities