Martin Svoboda

@quick, member from April 4, 2011

Test

4 days, 2 hours
Martin Svoboda translated quote „Milující ženy, odpouštějí všechno, dokonce i naše…“

4 days, 2 hours
Martin Svoboda translated quote „Je těžší snést nadbytek radosti nežli jakékoli mn…“

3 weeks, 6 days
Martin Svoboda translated quote „Naše znalost života je omezena na smrt.“

3 weeks, 6 days
Martin Svoboda translated quote „Jediná věc, větší než síla mysli, je odvaha srdce.“

3 weeks, 6 days
Martin Svoboda translated quote „Cokoli, co lze vyřešit penězi, je laciné.“

3 weeks, 6 days
Martin Svoboda translated quote „Život je série lekcí, které je třeba prožít, abyc…“

3 weeks, 6 days
Martin Svoboda translated quote „Lásky nedosáhneme tím, že najdeme dokonalého člov…“

3 weeks, 6 days
Martin Svoboda translated quote „Žádné břemeno není pro člověka tak těžké jako sér…“

3 weeks, 6 days
Martin Svoboda translated quote „Prací paměti je hroutit čas.“

3 weeks, 6 days
Martin Svoboda translated quote „Žijte, milujte, smějte se, zanechte odkaz.“

3 weeks, 6 days
Martin Svoboda translated quote „Všichni lidé mají strach, ale odvážní svůj strach…“

3 weeks, 6 days
Martin Svoboda translated quote „Chcete-li být zajímaví, zajímejte se.“

3 weeks, 6 days
Martin Svoboda translated quote „Dnešek je naším nejcennějším majetkem. Je to naše…“

3 weeks, 6 days
Martin Svoboda translated quote „Buďte moudřejší než ostatní; ale raději jim o tom…“

3 weeks, 6 days
Martin Svoboda translated quote „Nesnesu pomyšlení, že můj život plyne tak rychle,…“

3 weeks, 6 days
Martin Svoboda translated quote „Když usilujete o lásku, tak jako návnadu použijte…“

3 weeks, 6 days
Martin Svoboda translated quote „Celá věc je mnohem větší než já a já tomu nerozum…“

3 weeks, 6 days
Martin Svoboda translated quote „Pokud padáte... leťte střemhlav.“

3 weeks, 6 days
Martin Svoboda translated quote „Nezavírejte kruh. Nechte ho otevřený. Descartes u…“

1 month
Martin Svoboda translated quote „Rodiče mohou dát dětem dobrou radu nebo je nasměr…“

1 month
Martin Svoboda translated quote „Umění bylo u mě vždycky prostředkem k dosažení cí…“

1 month
Martin Svoboda translated quote „Mohl bych stát uprostřed Páté avenue a někoho zas…“

1 month, 1 week
Martin Svoboda translated quote „“

1 month, 1 week
Martin Svoboda translated quote „Kdokoliv kdo je šťastný, udělá šťastnými i ostatn…“

1 month, 2 weeks
Martin Svoboda translated quote „Pokud je cesta před vámi jasná, jste pravděpodobn…“

1 month, 2 weeks
Martin Svoboda translated quote „Kolik starostí si člověk ušetří, když se rozhodne…“

1 month, 2 weeks
Martin Svoboda translated quote „Technologický pokrok nám pouze poskytl účinnější …“

1 month, 2 weeks
Martin Svoboda translated quote „Nic vám nemůže přinést klid, jen vy sami.“

1 month, 2 weeks
Martin Svoboda translated quote „Se zaslepenýma očima jsem zíral na oblohu, na to …“

1 month, 2 weeks
Martin Svoboda translated quote „Důvěra je lepidlo, které drží vše pohromadě.“

Displaying latest 30 activities